top of page

PORTFOLIO KECEMERLANGAN 

PEGAWAI SOKONGAN

POLITEKNIK HULU TERENGGANU

Logo-Politeknik-Hulu-Terengganu-PHT_edit

KACANG

NAMA:

Wan Mohd Faizul Bin Wan Saberi

UNIT :

SOKONGAN AKADEMIK

BULAN :

03

TUGASAN

Tugasan/ Sumbangan

Memastikan Perolehan stor mengikut tatacara pengurusan stor.

Tugasan/ Sumbangan

Menguruskan Penerimaan barang-barang Stor (KEW.PS 1)

Tugasan/ Sumbangan

Menyediakan Laporan Kedudukan Stok (KEW.Ps 13).

Tugasan/ Sumbangan

Menyediakan Laporan Pemeriksaan/ verifikasi Stor (KEW.PS 14).

Tugasan/ Sumbangan

Menyediakan Laporan Tahunan Kedudukan Keseluruhan Stor (KEW.PS 15) setiap akhir tahun.

Tugasan/ Sumbangan

Mengemaskini KEW.PS 3 dan KEW.PS 4 bagi setiap pengambilan barang-barang stor.

Tugasan/ Sumbangan

Pengurusan Stor dijalankan mengikut Tatacara Pengurusan Stor.

Tugasan/ Sumbangan


Mengisi nota minta 2 minggu setelah stok minimum hampir dicapai.

Tugasan/ Sumbangan


Urusan daftar aset dibuat dalam tempoh 14 hari bermula dari terima aset.

Tugasan/ Sumbangan


Urusan Pelaporan aset mengikut sukuan ke JPP.

Tugasan/ Sumbangan

Mengikut Pekeliling Bil. 5 Tatacara Pengurusan aset

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

bottom of page