top of page

PORTFOLIO KECEMERLANGAN 

PEGAWAI SOKONGAN

POLITEKNIK HULU TERENGGANU

Logo-Politeknik-Hulu-Terengganu-PHT_edit

KUNYIT

NAMA:

HAJAR BINTI ISMAIL

UNIT :

SOKONGAN AKADEMIK

BULAN :

02

TUGASAN

Tugasan/ Sumbangan

Bertanggungjawab dalam urusan penyeliaan bagi memastikan urusan pentadbiran dan Kewangan PHT berjalan lancar:-

Unit Pentadbiran:
1) Urusan Surat Menyurat & Fail Jabatan
2) Urusan Kenderaan Jabatan
3) Urusan Perkhidmatan Kaunter & Pelanggan
4) Urusan Stor dan Alat Tulis

Unit Sumber Manusia
1) Urusan Perkhidmatan – Perlantikan, Pengesahan Dalam Jawatan, Berpencen,tanggung Kerja, Urusan Cuti, Bersara, Kenaikan Pangkat dll.
2) Urusan Perjawatan- Reten Perjawatan, Esis, Perisytiharan Harta dll
3) Urusan Hrmis – Dikemaskini dari masa ke semasa setiap kali ada pertukaran samada keluar atau masuk
4) Urusan Cuti – Cuti Rehat, Cuti Sakit, Tanpa Gaji, Tanpa Rekod, Cuti ½ Gaji dll
5) Urusan Tatatertib

Unit Kewangan
1) Urusan Akaun / Buku Vot- Kemasukan Waran, Pindah Peruntukan, Peruntukan Tambahan
2) Menyelia Urusan Gaji Kakitangan
3) Urusan Hasil Jabatan
4) Urusan Perolehan
5) Urusan Bayaran dll

Tugasan/ Sumbangan

Sebagai Pegawai Peraku 1 baucar bayaran dalam sistem IFGMAS

Tugasan/ Sumbangan

Sebagai Pegawai Padanan Bayaran dalam sistem ePerolehan

Tugasan/ Sumbangan

Menyediakan jadual pergerakan Pemandu

Tugasan/ Sumbangan

Menyediakan data penggunaan Inden minyak bagi kenderaan jabatan setiap suku tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JK Pengurusan Aset Jabatan

Tugasan/ Sumbangan

Sebagai Pegawai Penyokong Cuti untuk pegawai dibawah seliaan

Tugasan/ Sumbangan

Sebagai pegawai pengesah bagi nota minta ePerolehan Bahagian Pentadbiran

Tugasan/ Sumbangan

Sebagai Pelulus permohonan peralatan alat tulis dalam sistem SPA

Tugasan/ Sumbangan

Menyediakan Anggaran Belajawan Mengurus (ABM) bagi tahun 2022 untuk gaji kakitangan PHT

Tugasan/ Sumbangan

Menandatangan pengesahan buku perkhidmatan pegawai (GCR, Pegawai bertukar, kenaikan gaji, kenaikan pangkat dll)

Tugasan/ Sumbangan

Setiausaha Mesyuarat Pengurusan yang diadakan pada 23.2.2021

Tugasan/ Sumbangan

Menghadiri Bengkel Anggaran Belanjawan Mengurus 2021 (ABM) secara Online pada 25.2.2021

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

Tugasan/ Sumbangan

bottom of page